Wnioski o stypendium

Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni, prof. dr hab. Roman Gornowicz przyznał na stypendia dla najlepszych doktorantów kwotę 89351 złotych.
Jednocześnie limity na zwiększenie stypendiów doktoranckich z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych kształtują się następująco: 
I rok - 2 stypendia
II rok - 2 stypendia
III rok - 3 stypendia 
IV rok - 3 stypendia
W związku z powyższym proszę wszystkich zainteresowanych o składanie  wniosków do dnia 19.10. 2018 (piątek) do godziny 15.00 bezpośrednio do Kierownika SD.

Tagi: