Stypendia

Informuję, że Pan Prorektor prof. dr hab. R. Gornowicz przyznał 2 stypendia z dotacji przedmiotowej dla uczestników stacjonarnych SD, którzy uzyskali przedłużenie studiów doktoranckich.  Jednocześnie przypominam, że osoby które uzyskają w/w stypendium będą zobligowane do wypełnienia obowiązku dydaktycznego w liczbie 60 godzin w roku akademickim.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie wniosków do Kierownika SD w nieprzekraczalnym terminie 23.10.2020

 

Z poważaniem 

 

Prof. UPP dr hab. Monika Jakubus

Department of Soil Science and Land Protection 

Poznań University of Life Sciences

ul. Szydłowska 50, Poznań, Poland

Tagi: