Inauguracja

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszam wszystkich słuchaczy Stacjonarnych i Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich na inaugurację roku akademickiego 2017/2018, która odbędzie się 19.10.2016 roku w sali wykładowej UP przy ul. Szydłowskiej 50 o godzinie 9.00.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że został wyczerpany limit przewidziany na stypendia doktorskie w roku 2017. Proszę o nie składanie wniosków do końca roku. Od 2018 r. stypendia doktorskie będą przyznawane przez Rektora pracownikom i doktorantom UPP o ile Dziekani zaplanują środki na ich wypłatę w budżecie Wydziału.

Kierownik SD
Monika Jakubus