Stypendia

W imieniu Pana Prorektora ds. Kadr i Rozwoju Uczelni – prof. dr hab. Romana Gornowicza informuję, że zaproponowany przez Wydziałową Komisję ds. stypendiów doktoranckich przy Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii ranking osób do stypendiów doktoranckich (słuchacze II – IV roku w roku akademickim 2016/2017) został pozytywnie rozpatrzony. Wynikiem tego wszystkie osoby ubiegające się o takie dofinasowanie uzyskały je.

Kierownik SD

dr hab. Monika Jakubus

Tagi: